Home Beleef Van Dorst Erkend duurzaam

Erkend Duurzaam ondernemen

MVO Erkend Duurzaam
 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Van Dorst Automotive neemt graag haar verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen onze modellen behoren, met een grote keuze in hybride modellen, tot de zuinigste op de Nederlandse markt, ook onze bedrijfsvoering speelt hier continu op in.

Erkend Duurzaam

Alle van Dorst autobedrijven dragen sinds september 2010 het certificaat 'Erkend Duurzaam'. Dit label is een initiatief van Bovag Autodealers. Het stelt dealers die maatschappelijk verantwoord ondernemen en het milieu in hun bedrijfsvoering aantoonbaar een warm hart toedragen in staat zich daarmee te profileren.
Van Dorst Erkend Duurzaam

Lokale ondersteuning

Buiten landelijke acties van de importeurs waar Van Dorst Automotive vanzelfsprekend graag haar medewerking aan verleent, worden er ook diverse lokale initiatieven ondersteund. De Van Dorst Automotive bedrijven hechten veel waarde aan maatschappelijke verbondenheid met de regio en haar inwoners en hebben al vele sportverenigingen, winkeliersverenigingen en goede doelen kunnen ondersteunen.

Huisvesting

Van Dorst Automotive streeft er naar om haar panden zo duurzaam mogelijk in te richten en te gebruiken. Door verstandig om te gaan met energie en middelen kunnen kleine beetjes uiteindelijk veel helpen. Dit blijkt onder andere uit de toegekende Energielabels A of zelfs A+.

Milieu

Vanaf 2010 heeft Van Dorst Automotive het afval- en grondstoffenmanagement grondig aangepakt. Vanzelfsprekend worden de milieubelastende afvalstromen al sinds jaar en dag gescheiden afgevoerd, maar door het aanbrengen van een verbeterde inzamelstructuur is het volume gemengd bedrijfsafval sterk gekrompen. Door een betere scheiding van de recyclestromen (karton, papier, folie, filtermaterialen en harde kunststoffen) bij de bron is het scheidingspercentage van 77% naar 81% gestegen. Hierdoor draagt Van Dorst Automotive haar steentje bij aan duurzame afvalverwerking.
Bewaarde auto's
0
Uw heeft nog geen auto's toegevoegd.
Auto's bekeken
Auto's vergelijken
0
Uw heeft nog geen auto's toegevoegd.