Home Cheque
 

U heeft een waardecheque ontvangen? Gefeliciteerd!

Onderhoud cheque

Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door Van Dorst Automotive
 2. Iedere waardecheque vertegenwoordigt een waarde van € 50,- (vijftig Euro) en is inwisselbaar bij een onderhoudsbeurt en/of reparatie bij elk van onderstaande vestigingen van Van Dorst Automotive ongeacht de vestiging van uitgifte:
 3. De waardecheque is geldig voor de duur van maximaal 15 maanden na datum van uitgifte, mits voorzien van een:
  • datum van uitgifte
  • vestiging van uitgifte
  • handtekening vestigingsmanager
  • dealerstempel
 4. Iedere uitgegeven waardecheque is zowel persoonsgebonden als kentekengebonden en niet overdraagbaar noch inwisselbaar voor contanten.
 5. Wanneer de hoogte van het totaalbedrag onvoldoende is voor verzilvering het volledige bedrag van € 50,-, vervalt de waarde van het resterende deel van de waardecheque. Voor het resterende deel van de waarde wordt geen wisselgeld teruggegeven.
 6. Waardecheques zijn alleen inwisselbaar voor onderhoud/reparatie na de datum van uitgifte en worden niet met terugwerkende kracht geaccepteerd voor eventuele nog openstaande posten.
 7. Waardecheques zijn niet inwisselbaar voor aanschaf van onderdelen, vloeistoffen of accessoires via de balie.
 8. Het is niet toegestaan waardecheques of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van waardecheques wordt ontzegd.
 9. Het is niet toegestaan waardecheques op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 10. Deze waardechequevoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wij raden u aan om de waardechequevoorwaarden telkens voor het gebruik van een waardecheque te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen waardecheques gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde waardechequevoorwaarden.
Maak gemakkelijk en snel online uw afspraak voor onderhoud, reparatie of vervanging.
Sitemap
Bewaarde auto's
0
Uw heeft nog geen auto's toegevoegd.
Auto's bekeken
Auto's vergelijken
0
Uw heeft nog geen auto's toegevoegd.